Wednesday, September 12, 2012

Pangwakas na Palatuntunan sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2012       
Ginanap sa Paaralang P. Gomez ang Pampinid na Palatuntunan sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika noong Setyembre 5, 2012. Pinangunahan ni Gng. Violeta Delfin, OIC, Kagawaran ng Filipino ang palatuntunan na siya ring naging okasyon upang pagkalooban ng gantimpala ang mga nagwagi sa iba't ibang paligsahan kaugnay ng pagdiriwang.

No comments:

Post a Comment